Slovník pojmov, Strana 2

A B Č D E F G H J K L M N O P S V Z

Pasívny sed

Pasívny sed je akési neprirodzené nútenie dieťaťa mladšieho ako 8 mesiacov, aby sedelo, aj keď jeho chrbtica na to ešte nie je pripravená. Dieťa svoje motorické schopnosti rozvíja postupne, napríklad lezením, z ktorého sa dostane aj do aktívneho…

Poruchy reči

Poruchy reči môžu mať u detí niekoľko rôznych prejavov a stupňov vážnosti. Od tých najmenších, ako sú drobné problémy pri výslovnosti niektorých z hlások, až po vážnejšie, ktoré vyžadujú niekoľkoročnú nápravu, ktorá často ani nemusí byť úspešná. S…

Poruchy učenia

Poruchy učenia je skupina rôznych špecifických porúch, ako je napríklad dyslexia, dysgrafia, porucha pozornosti a množstvo ďalších. Deti s poruchami učenia majú v mnohých prípadoch diagnostikované aj ADHD. Veľké množstvo týchto porúch sa dá vyriešiť…

Predčasniatko

Predčasniatko je novorodenec, ktorý sa narodil viac ako dva týždne pred riadnym termínom pôrodu. S predčasným pôrodom sa spája množstvo komplikácií. Predčasne narodené dieťa nemá vyvinuté všetky orgány a často musí byť umiestnené v inkubátore, aby sa…

Predgramotnosť

Predgramotnosť je akýsi súbor postupne sa rozvíjajúcich predpokladov na čítanie a písanie ešte pred nástupom do školy, a tým, ako si dieťa osvojí samotnú gramotnosť. Vášmu dieťatku tak môžete s čítaním pomôcť oveľa skôr, ako vôbec nastúpi do…

Predstavivosť

Predstavivosť je schopnosť človeka alebo dieťaťa predstaviť si v hlave opisované veci, alebo vymýšľať vlastné. Predstavivosť sa dá natrénovať napríklad čítaním knižných príbehov, kde je čitateľ doslova nútený predstaviť si opisované postavy, miesta a…

Predškolák

Predškolák je dieťa v poslednom ročníku materskej školy, kde sa pripravuje na svoj prvý rok na základnej škole. Na to, aby mohol nastúpiť na základnú školu, by mal predškolák spĺňať určité predpoklady – napríklad vedieť sa samostatne obliecť a obuť,…

Prvé kroky

Prvé kroky môže dieťa absolvovať v desiatom, ale pokojne aj v trinástom mesiaci života. Ak má vaše dieťa rok a ešte nechodí, nemusíte sa ničoho obávať. Každé dieťa napreduje iným tempom, niektoré sa odvážia na prvé kroky skôr a iné zase dlhšie chodia…

Prvé slová

Prvé slová deti väčšinou začnú hovoriť v jedenástom mesiaci života. Predtým sa jedná skôr o bľabotanie alebo krik. Deti skúšajú jednoduché dvojslabičné slová ako MAMA alebo TATA. Rovnako začínajú rozumieť základným pojmom, a keď im poviete PÁPÁ a…

Slovná zásoba

Slovnú zásobu delíme na aktívnu a pasívnu slovnú zásobu. Aktívna slovná zásoba sú zvuky a slová, ktoré rodič od dieťaťa počúva a ktoré dieťatko používa na vyjadrovanie. Pasívna slovná zásoba sú tie slová, ktorým dieťa rozumie, ale nepoužíva ich vo…

Sociálne zručnosti

Sociálne zručnosti detí sú podľa mnohých odborníkov oveľa dôležitejšie, ako napríklad písanie či čítanie – a to hlavne v predškolskom veku. Patrí medzi ne schopnosť nadviazať kontakt, riešiť problémy, prejavovať správne emócie, ale aj správne reakcie…

Sústredenosť

Sústredenosť je schopnosť dieťaťa pozorne sa venovať jednej činnosti počas vopred stanoveného času, plne ju vnímať a nenechať sa rozptyľovať inými myšlienkami. Niektoré deti trpia poruchou pozornosti, čo však nemusí znamenať nič vážne. Takéto deti sú…

Vývinové štádia dieťaťa

Poznáme množstvo vývinových štádií dieťaťa od predčasniatka, cez novorodenca, kojenca, batoľa, škôlkara, predškoláka, školáka, teenagera až po dospelého človeka. Podobných delení existujú desiatky, niektoré delia vývinové štádiá podľa veku iné podľa…

Vývoj reči

Vývoj reči je proces, pri ktorom sa dieťa naučí rozprávať, ale zároveň aj porozumieť reči druhých. Začína sa bľabotaním a krikom a postupne sa pretvára na ucelené slabiky, ktorým dieťa samé dáva význam. U väčšiny detí je vývoj reči prirodzený.…

Zmyslové orgány

Zmyslové orgány sú všetky orgány ľudského tela, ktoré nám dovoľujú vnímať nejaký náš zmysel. Zmyslovým orgánom čuchu sú čuchové bunky v nose, pre sluch zase máme vnútorné ucho a bubienok, pre chuť jazykové poháriky, a pre hmat, teplo, ale aj chlad…

Hore