Kognitívne schopnosti

Medzi kognitívne schopnosti patrí napríklad pamäť, pozornosť, reč, rýchlosť myslenia, schopnosť pochopenia informácií, schopnosť posudzovania a riešenia problémov a mnohé ďalšie. Vývoj kognitívnych schopností začína už v prvých dňoch života dieťaťa a najmä na pravidelných prehliadkach u pediatra sa mu venuje veľká pozornosť.