Grafomotorika

Grafomotorika je termín ktorý výrazne súvisí s gramotnosťou. V jednoduchosti môžeme povedať, že sa jedná o individuálnu schopnosť dieťaťa čítať, ale najmä písať. Ťažkosti s grafomotorikou označuje zase pojem dysgrafia, čo je vlastne neschopnosť správne písať – neuhladené a chybné písanie.