Batoľa

Batoľa je jedno zo štádií dospievania dieťaťa. Pojmom batoľa označujeme deti od jedného do troch rokov veku života. Je to tretie štádium vývoja dieťaťa po narodení. Predchádzajú mu štádiá novorodenec a dojča. Ďalším vývojovým stupňom je predškolský vek, do ktorého patria deti vo veku 3 až 6 rokov.