Fantázia

Fantázia je schopnosť predstavenia si a často aj následnej realizácie myšlienky alebo činnosti. Môže sa jednať o abstraktnú, ale aj o fyzickú vec. Pri deťoch je rozvoj fantázie mimoriadne dôležitý. Najviac mu pomáha čítanie kníh, kedy si dieťa trénuje fantáziu predstavami o krajinách či hrdinoch, o ktorých číta.