Poruchy učenia

Poruchy učenia je skupina rôznych špecifických porúch, ako je napríklad dyslexia, dysgrafia, porucha pozornosti a množstvo ďalších. Deti s poruchami učenia majú v mnohých prípadoch diagnostikované aj ADHD. Veľké množstvo týchto porúch sa dá vyriešiť systematickou prácou s dieťaťom a individuálnym prístupom v učení. Môžu byť však aj dôsledkom vážnejšieho ochorenia.