Zmyslové orgány

Zmyslové orgány sú všetky orgány ľudského tela, ktoré nám dovoľujú vnímať nejaký náš zmysel. Zmyslovým orgánom čuchu sú čuchové bunky v nose, pre sluch zase máme vnútorné ucho a bubienok, pre chuť jazykové poháriky, a pre hmat, teplo, ale aj chlad celý povrch nášho tela. Pri vývine dieťaťa je nevyhnutné podporovať rozvoj všetkých zmyslových orgánov.