Artikulácia

Artikulácia sa niekedy označuje aj výrazom článkovanie. V našom význame sa však bavíme o správnej výslovnosti jednotlivých hlások, slabík a slov. Spája sa aj so správnou intonáciou (napríklad pri ukončovaní viet). Rôzne rečové nedostatky spojené s nesprávnou artikuláciou dokáže vyriešiť návšteva logopedickej ambulancie.