Montessori metóda

Výchovno-vzdelávacia metóda vyvinutá Mariou Montessori. Jej hlavnou filozofickou myšlienkou je pomôcť dieťaťu, aby svoje úlohy zvládlo samo. Cieľom metódy je výchova sebavedomých, kreatívnych sa samostatne mysliacich detí, ktoré sa vo svete nestratia. Aj napriek svojmu veku je čoraz viac obľúbená po celom svete.