Predgramotnosť

Predgramotnosť je akýsi súbor postupne sa rozvíjajúcich predpokladov na čítanie a písanie ešte pred nástupom do školy, a tým, ako si dieťa osvojí samotnú gramotnosť. Vášmu dieťatku tak môžete s čítaním pomôcť oveľa skôr, ako vôbec nastúpi do školy.

Formovaniu predgramotnosti pomáha, samozrejme, predčítavanie knižiek, čítanie si spolu s dieťaťom aj „rozhovory“, ktoré s ním vediete. Obklopte vaše dieťa podnetmi, hovoreným spisovným slovom a správnou artikuláciou, čítajte mu detské knihy a keď nastúpi do školy, učenie mu pôjde o niečo ľahšie.