Vývoj reči

Vývoj reči je proces, pri ktorom sa dieťa naučí rozprávať, ale zároveň aj porozumieť reči druhých. Začína sa bľabotaním a krikom a postupne sa pretvára na ucelené slabiky, ktorým dieťa samé dáva význam. U väčšiny detí je vývoj reči prirodzený. Najlepšie, čo môže rodič spraviť, je venovať sa dieťaťu a intenzívne sa s ním rozprávať. Ak sa naučí rozprávať aj s cudzími ľuďmi, nebude sa ich vo vyššom veku hanbiť.