Bľabotanie

Bľabotanie je nezrozumiteľná reč, o ktorú sa pokúšajú deti v dojčenskom veku. Pred bľabotaním deti väčšinou skúšajú len krik a po bľabotaní sa už pokúšajú o prvé jednoduché slabiky (mamamama), ktoré sa rozvinú do celých slov. Dieťa sa bľabotaním snaží napodobniť zvuky vo svojom okolí.