Empatia

Empatia je vlastne vcítenie sa do aktuálneho psychického rozpoloženia druhej osoby. Pri výchove dieťaťa je nevyhnutné venovať empatii dostatok času. Nielen že je nutné naučiť dieťa správne prejavovať empatiu, ale aj naučiť samých seba vcítiť sa do potrieb a nálad dieťaťa, čo vám pomôže prekonať rôzne prekážky a nedorozumenia pri komunikácii.