Predstavivosť

Predstavivosť je schopnosť človeka alebo dieťaťa predstaviť si v hlave opisované veci, alebo vymýšľať vlastné. Predstavivosť sa dá natrénovať napríklad čítaním knižných príbehov, kde je čitateľ doslova nútený predstaviť si opisované postavy, miesta a skutočnosti. Predstavivosť je veľmi úzko spojená s kreativitou.