Vývinové štádia dieťaťa

Poznáme množstvo vývinových štádií dieťaťa od predčasniatka, cez novorodenca, kojenca, batoľa, škôlkara, predškoláka, školáka, teenagera až po dospelého človeka. Podobných delení existujú desiatky, niektoré delia vývinové štádiá podľa veku iné podľa dosiahnutých schopností alebo podľa sociálnych zručností.