Gramotnosť

Gramotnosť je schopnosť dieťaťa čítať a písať. Gramotnosť má množstvo ďalších príbuzných výrazov, ktoré označujú individuálne schopnosti dieťaťa. Slovensko má vysoké percento gramotnosti populácie aj vďaka školskému systému, ktorý poskytuje vzdelanie všetkým deťom.