Kreativita

Kreativita úzko súvisí s fantáziou. Fantázia je schopnosť veci si predstaviť, kreativita je zase jednoducho povedané schopnosť tieto veci alebo myšlienky realizovať či vytvoriť. Kreativita zahŕňa aj rôzne scenáre riešenia vzniknutých situácií. Deti s veľkou kreativitou sa najčastejšie venujú rôznym kreatívnym činnostiam, ako napríklad maľovanie.