Slovná zásoba

Slovnú zásobu delíme na aktívnu a pasívnu slovnú zásobu. Aktívna slovná zásoba sú zvuky a slová, ktoré rodič od dieťaťa počúva a ktoré dieťatko používa na vyjadrovanie. Pasívna slovná zásoba sú tie slová, ktorým dieťa rozumie, ale nepoužíva ich vo svojom vyjadrovaní.

Pasívna slovná zásoba je akousi zásobárňou slov, vďaka ktorým dospelí aj deti dokážu napríklad čítať s porozumením, či pochopiť dianie okolo nás. Bohatá pasívna slovná zásoba sa často spája s lepšími výsledkami v štúdiu.

S rozvíjaním pasívnej slovnej zásoby vašich detí vám najlepšie pomôžu detské knihy, ale aj počúvanie hovoreného slova (keď detičkám napríklad predčítate), detské piesne - ich spievanie aj počúvanie.