Batolivé obdobie

Batolivé obdobie trvá od jedného do troch rokov života dieťaťa a sprevádzajú ho mnohé výrazné zmeny. Medzi tie najpodstatnejšie patrí vzpriamená chôdza a prvé pokusy o rečovú komunikáciu. Dieťa sa zároveň osamostatní v mnohých základných činnostiach, ako je napríklad konzumácia jedla či umývanie zúbkov.