Prvé slová

Prvé slová deti väčšinou začnú hovoriť v jedenástom mesiaci života. Predtým sa jedná skôr o bľabotanie alebo krik. Deti skúšajú jednoduché dvojslabičné slová ako MAMA alebo TATA. Rovnako začínajú rozumieť základným pojmom, a keď im poviete PÁPÁ a zakývate, časom už budú kývať vždy, keď budú počuť toto slovo. Spoja si ho s činnosťou mávania ruky.