Čitateľská gramotnosť

Čitateľská gramotnosť je osvojenie si schopnosti čítania písaného textu s porozumením. Ide o nevyhnutnú požiadavku na deti mladšieho školského veku. Niektoré deti dosiahnu čitateľskú gramotnosť už v predškolskom veku. Na zlepšenie čitateľskej gramotnosti najviac pomáha samotný tréning, a teda čítanie.