Sociálne zručnosti

Sociálne zručnosti detí sú podľa mnohých odborníkov oveľa dôležitejšie, ako napríklad písanie či čítanie – a to hlavne v predškolskom veku. Patrí medzi ne schopnosť nadviazať kontakt, riešiť problémy, prejavovať správne emócie, ale aj správne reakcie na rôzne nečakané situácie. Sociálne zručnosti deti najčastejšie odpozerajú od svojich rodičov – a preto sú ich obrazom.