Hyperaktivita

Hyperaktivita alebo nadmerne zvýšená aktivita detí môže mať rôzne podoby, napríklad nadmerne zvýšenej psychickej alebo fyzickej aktivity, prípadne kombináciu oboch týchto typov. Hyperaktívne deti majú často aj poruchu pozornosti, a teda ADHD. V súčasnej dobe sa dá hyperaktivita riešiť individuálnymi metodickým postupmi aj bez medikamentov.