Jazykové schopnosti

Jazykové schopnosti u detí sa rozvíjajú už v období dojčenského veku. Deti sa učia prvé hlásky a slabiky, ktoré na prelome z dojčaťa na batoľa skladajú do celých slov a časom aj viet. S jazykovými schopnosťami súvisí napríklad aj artikulácia a teda schopnosť správneho vyslovovania. Do jazykových schopností patrí aj porozumeniu reči iného človeka.