Didaktika

Didaktika sa niekedy označuje aj ako didaxia. Didaktika (z starogr. didasko = učím, vyučujem) je vlastne teória vzdelania. Táto pedagogická veda zaoberajúca sa vyučovaním sa neustále vyvíja a má množstvo špecializácií, napríklad pre deti s ADHD. Výber správnych metodických postupov vyučovania je nevyhnutný k dosiahnutiu vzdelania dieťaťa.