Abeceda

Abeceda je sústava znakov používaných v jazyku. Znalosť abecedy je pri vývine detí nevyhnutná pre čítanie a písanie. Prvých 9 mesiacov deti väčšinou vydávajú len rôzne zvuky. Už od 10. mesiaca života sa učia vyslovovať prvé hlásky, slabiky, a nakoniec aj celé jednoduché slová, ako MAMA či TATA. Edukatívne hračky a pomôcky so základnými znakmi abecedy vám pomôžu naučiť deti ešte v predškolskom veku, ako ktorá hláska „vyzerá“.