Poruchy reči

Poruchy reči môžu mať u detí niekoľko rôznych prejavov a stupňov vážnosti. Od tých najmenších, ako sú drobné problémy pri výslovnosti niektorých z hlások, až po vážnejšie, ktoré vyžadujú niekoľkoročnú nápravu, ktorá často ani nemusí byť úspešná. S každou poruchou reči by ste mali navštíviť pediatra, ktorý vám prípadne odporučí logopedickú pomoc.