Malá násobilka – zvládnu ju aj deti v predškolskom veku

Aj keď sa môže zdať, že malá násobilka je učivo, ktoré pochopia deti až v druhom či treťom ročníku základnej školy, v skutočnosti to deti zvládnu oveľa skôr. V dnešnom krátkom článku si ukážeme niekoľko pomôcok, vďaka ktorým sa aj menšie deti dokážu naučiť princípy násobilky, ale pomôžu aj starším deťom, ktoré majú problém s násobilkou na matematike v škole.

 

Čo je to malá a veľká násobilka?

Malá násobilka je násobenie čísiel od 1 do 10 s maximálnym výsledkom 100. Veľkou násobilkou nazývame násobenie čísiel do 200, respektíve do 400. V školách sa najčastejšie uplatňuje prístup k malej násobilke, pri ktorom sa deti výsledky jednotlivých operácií musia naučiť naspamäť. Ukážeme si však, že to nie je práve ideálne riešenie (dieťa si zapamätá výsledok 6x7, no zostane zmätené pri 7x6). Deti sa oveľa lepšie učia vtedy, keď majú možnosť zapamätať si niečo vizuálne.

Predpoklad – znalosť čísloviek

Aby sa deti mohli učiť malú násobilku, musia poznať (v ideálnom prípade všetky) základné číslovky. Pre potreby učenia malej násobilky deti v predškolskom veku nám však bude stačiť poznať číslovky do 5. Prvých 5 čísloviek nám pomôže naučiť sa takzvanú mini násobilku, z ktorej deti ľahko následne prejdú aj na malú a veľkú násobilku. 

Mini násobilka do 25 alebo do 10

Ako môžeme od detí chcieť, aby sa učili výsledok 7x9 alebo 8x5, keď nerozumejú princípu násobenia? Pred učením samotnej malej násobilky sa pozrieme na takzvanú mini násobilku. Pri mini násobilke využijete s deťmi práve spomínané číslovky do 5. Ak sa raz naučia mini násobilku, malá násobilka im pôjde v škole do hlavy úplne prirodzene a oveľa rýchlejšie.

Pomôcky pre učenie

Na učenie násobilky budeme potrebovať krabičky alebo misky, ale aj oriešky, jabĺčka, kocky stavebnice či iné drobné predmety, ktoré sa do misiek zmestia. Pomôcť vám môže aj nejaká detská knižka, v ktorej sú napríklad obrázky ovocia aj s rôznymi číslovkami (napríklad jeden melón, dve čerešne, tri jabĺčka a podobne). 

Vyskúšajte kôpkovanie respektíve miskovanie

Princíp učenia mini násobilky je veľmi jednoduchý. Keď si vezmeme napríklad vzorec 3x4, prvé číslo vždy bude patriť počtu misiek a druhé počtu predmetov v miskách. Do každej z troch misiek nasypete napríklad po 4 oriešky a takýmto spôsobom ukážete deťom viac príkladov (2x3, 5x5 a podobne). Ak to deťom pôjde, môžete vyskúšať aj náročnejšie vzorce (napríklad 2x3 + 3x4). Do dvoch misiek tak dáte po 3 oriešky a do ďalších troch misiek po 4 oriešky, čo dieťa následne sčíta dokopy. Práve takýmto vizuálnym spôsobom a prácou s niečim hmotným (nie len s číslovkami na papieri) deti násobilku pochopia oveľa rýchlejšie. Ak to deťom nejde, nechajte ich zo začiatku veci postupne sčitovať (napríklad pri vzorci 3x4 – najprv si spočíta oriešky v prvej, druhej a tretej miske a vo finále spočíta tieto 3 výsledky do konečného výsledku).

Nezabúdajte, že ak to deťom nejde, nesmiete na ne tlačiť. Vyskúšajte to o pár dní alebo o mesiac znovu – niekedy na takéto logické úlohy musia jednoducho dozrieť.