Malá násobilka – zvládnu ju aj deti v predškolskom veku

Násobilka už v materskej škole? Hoci je malá násobilka zaradená do učebných osnov až od druhého ročníka prvého stupňa, mnohé deti sa s násobilkou stretnú skôr. Kedy je vhodný čas zoznámiť dieťa s malou násobilkou? Za pomoci rôznych pomôcok a hravou formou výuky je možné násobilku zvládnuť už v škôlke. Ako na to?

 

Dôvody, prečo učiť škôlkarov násobilku

Učenie násobilky je skvelým spôsobom na rozvoj logického myslenia. Keď dieťa dokáže pochopiť násobenie malých čísel, mnohé ďalšie zručnosti a procesy sa mu budú zdať oveľa jednoduchšie. Pri výchove sa kladie veľký dôraz na rozvoj jemnej a hrubej motoriky, pohybových schopností, grafomotoriky a ďalších zručností, no málokto kladie dôraz na logiku. Je to na škodu, keďže deti sa zvládnu naučiť a zapamätať si oveľa viac vecí, než si myslíme.

Malá a veľká násobilka 

Malá násobilka je násobenie čísel od 1 do 10 s maximálnym výsledkom 100. Veľkou násobilkou nazývame násobenie čísel do 200, respektíve do 400. V školách sa najčastejšie uplatňuje prístup k malej násobilke, pri ktorom sa deti výsledky jednotlivých operácií musia naučiť naspamäť. Častokrát to nie je ideálne riešenie – dieťa si zapamätá výsledok 6 x 7, avšak zostane zmätené pri 7 x 6. Deti sa oveľa lepšie učia vtedy, keď majú možnosť zapamätať si niečo vizuálne, respektíve sa učia násobilku hravou formou.

Zvládnutie malej násobilky v predškolskom veku je jednou z podmienok, aby sa dieťa následne vedelo naučiť veľkú násobilku. Bežne sa vyučuje v treťom ročníku základnej školy, avšak deti, ktoré sa učia malú násobilku už v škôlke, ju zvládnu aj o rok skôr a s menšími problémami.

Predpoklad pochopenia násobilky je znalosť čísloviek

Aby sa deti mohli naučiť malú a neskôr aj veľkú násobilku, musia poznať (v ideálnom prípade všetky) základné číslovky. Pre potreby učenia malej násobilky u predškolákov stačí poznať číslovky do 5. Prvých 5 čísloviek detičkám pomáha naučiť sa takzvanú mini násobilku, z ktorej deti následne jednoduchšie prejdú aj na malú a veľkú násobilku. 

Mini násobilka do 25 alebo do 10

Ako môžeme od detí chcieť, aby sa učili výsledok 7 x 9 alebo 8 x 5, keď nerozumejú princípu násobenia? Pred učením samotnej malej násobilky sa pozrieme na takzvanú mini násobilku. Pri mini násobilke využijete s deťmi práve spomínané číslovky do 5. Ak sa raz naučia mini násobilku, malá násobilka im pôjde v škole do hlavy úplne prirodzene a oveľa rýchlejšie.  

Pomôcky pre predškolákov na výučbu násobilky  

Pri učení malej násobilky detí v škôlke pomáha siahnuť po vizuálnych a zvukových pomôckach akými sú obľúbené detské pesničky, ako aj po nádobách a predmetoch. S ich pomocou sa detičkám názorne vysvetlí malá násobilka. Vyberte napríklad 3 hlboké taniere alebo misky a 6 jabĺčok. Do každej misky môžete umiestniť 2 jabĺčka. Najprv s deťmi spočítajte misky, potom spočítajte jabĺčka a samotné násobenie im vysvetlíte ako akúsi skratku. Ak by tomu deti nerozumeli, môžete zatiaľ vyskúšať aspoň sčitovanie jabĺčok 2 + 2 + 2.

Pomôcť môže aj detská knižka, v ktorej sú obrázky ovocia s rôznymi číslovkaminapríklad jeden melón, dve čerešne, tri jabĺčka a podobne. Vítané sú aj vizuálne pomôcky v podobe rôznych animácií, prezentácií, ale aj videí. Nájdete ich na internete či na detských DVD stovky. Deti oveľa lepšie pochopia princíp násobilky, keď im to ukáže obľúbená rozprávková postavička

Malá násobilka bez memorovania

Malá násobilka sa dá efektívne učiť aj bez memorovania. Najdôležitejšie je, aby dieťa najskôr pochopilo príklady, respektíve videlo ich na vlastné oči. Skvelým riešením sú praktické pomôcky, na ktorých je možné príklady demonštrovať. Dokonalý je štvorčekový papier, na ktorom dieťa vyfarbí príslušný počet štvorčekov podľa zadania. Napríklad pri príklade 2 x 3 zafarbí dva riadky v troch stĺpcoch a po zrátaní vyfarbených štvorčekov získa výsledok. Na podobnom princípe funguje učenie malej násobilky s pomocou kociek lega. Overenou pomôckou je tiež Pytagorova tabuľka. Dieťa zistí výsledok okamžite a tabuľka mu pomôže ľahšie si zapamätať malú násobilku.

Hravé formy učenia násobilky

  • Násobilkové vejáre – skvelá pomôcka pomáha deťom podvedome pochopiť násobilkové rady. Ich cieľom je zoradiť do správneho poradia násobky jedného čísla. 
  • Násobkové kruhy – na násobkovom kruhu sa spájajú rovnými čiarami vždy násobky jedného čísla. Napríklad na kruhu 2 sa spájajú body 2, 4, 6, 8 a 0. Z násobkov rôznych čísel potom vznikajú rozličné obrazce.
  • Násobenie hrou – existuje niekoľko možností, ako sa s deťmi zahrať a využiť pri tom malú násobilku. Deti si môžu prostredníctvom obľúbených hier s obrázkami a symbolmi trénujú postreh. Na kartách hľadajú dva rovnaké symboly, čo možno premeniť na hravé učenie malej násobilky. Stačí symboly na kartách vymeniť za príklady z malej násobilky. 
  • Kôpkovanie (miskovanie) – princíp učenia mini násobilky je veľmi jednoduchý. Keď si vezmete napríklad vzorec 3 x 4, prvé číslo vždy bude patriť počtu misiek a druhé počtu predmetov v miskách. Do každej z troch misiek nasypete napríklad po 4 oriešky a takýmto spôsobom ukážete deťom viac príkladov (2 x 3, 5 x 5 a podobne). Ak to deťom pôjde, môžete vyskúšať aj náročnejšie vzorce (napríklad 2 x 3 + 3 x 4). Do dvoch misiek tak dáte po 3 oriešky a do ďalších troch misiek po 4 oriešky, čo dieťa následne sčíta dokopy. Práve týmto vizuálnym spôsobom a prácou s niečím hmotným (nie len s číslovkami na papieri) deti násobilku pochopia oveľa rýchlejšie. Ak to deťom nejde, nechajte ich zo začiatku veci postupne sčitovať (napríklad pri vzorci 3 x 4 – najprv si spočítajú oriešky v prvej, druhej a tretej miske a vo finále zrátajú tieto 3 výsledky do konečného výsledku).