Logické hračky pre deti podľa veku

Deti rôzneho veku milujú hračky, o tom nemožno pochybovať. Avšak pravdou je, že by sa mali hrať s hračkami primeranými ich veku a nadaniu. Každé dieťa je individualita a je dobré, ak  postupuje svojím vlastným tempom a učí sa reagovať na podnety a vnemy podľa seba. 

Špecifickou kategóriou sú logické hračky či hry a učebné pomôcky typu Montessori, ktorých hlavným cieľom je podporiť zmyslový a emočný vývoj dieťaťa, ako aj viesť ho k samostatnosti a tvorivosti.

Montessori logické hračky

Maria Montessori – žena, ktorá zmenila pohľad na vzdelávanie detí. Chápala potreby dieťaťa a snažila sa tomu prispôsobiť aj učebný proces, respektíve hry a hračky. Dôraz kládla najmä na samostatnosť, pričom úlohou dospelého bolo umožniť dieťaťu, aby mohlo vlastnými silami získavať nové vedomosti a zručnosti. Na podobnom princípe sú založené aj detské logické hračky Montessori. Pomáhajú deťom rozvíjať to, čo je pre nich v danom veku prirodzené a spôsobom, aký je im vlastný. 

Hraním sa dieťa učí prispôsobovať svojmu okoliu, získava zručnosti, skúsenosti a poznatky. Rozvíja sa jeho osobnosť, motorické zručnosti, myslenie, reč, cit aj vôľa. Hry svojou prirodzenosťou, spontánnosťou a hravou atmosférou umožňujú dieťaťu odreagovať sa, príjemne sa uvoľniť a zažívať radosť z úspechu.

Logické hračky pre najmenšie deti 

S Montessori prístupom je možné začať od útleho veku dieťaťa. V podstate od prvých drevených hračiek na rozvoj motoriky, ktoré ponúkajú dieťaťu nekonečné možnosti niečo niekam vkladať, vyberať, zatĺkať či skrutkovať. V podstate je ale na dieťati, akým spôsobom sa rozhodne hračky preskúmať – možno hmatom, možno ústami, dôležité je, aby to robilo slobodne a nenútene. Nemajte obavy, logické hračky pre najmenšie deti majú všestranné využitie a v neskoršom veku ich využijete trebárs aj inak, napríklad pri učení farieb alebo tvarov.

Hry na rozvoj logického myslenia pre škôlkarov

Keď je dieťa dostatočne pohyblivé a zvláda aj pinzetový úchop či koordináciu oko-ruka a späť, je to ideálny čas na rozvoj jemnej motoriky. Práve správne zvolenými hračkami možno tento rozvoj prirodzene podporiť. Obľúbenou hračkou u malých škôlkarov sú stavebnice, skladačky a konštrukčné hry. Niet sa čomu diviť, hry so stavebnicou deti bavia a rozvíjajú množstvo ich zručností – jemnú motoriku, priestorové vnímanie alebo predstavivosť a orientáciu v priestore. Stavebnice a skladačky, ktoré dávajú priestor na rozvíjanie kreativity a podporujú fantáziu dieťaťa, sú tie najobľúbenejšie – najmä preto, že nemajú vopred určené, čo musí dieťa zo stavebnice postaviť. 

Logické a náučné hry pre malých školákov

Čaká dieťa nástup do prvej triedy a máte z toho obavy? Bojíte sa, ako zvládne prvé povinnosti spojené s nástupom do školy? Niektorým deťom ide učenie ľahšie, iné potrebujú viac času, aby si vytvorili systém učenia, ktorý im vyhovuje. Podstatné je ich v tom podporiť a byť nápomocní. Ako overený učebný prostriedok fungujú logické hračky a hry od 6 rokov, ktoré spoľahlivo zaujmú aj deti s neochotou učiť sa. Použiť môžete počítacie tyčinky – klasickú pomôcku na učenie malej násobilky, magnetickú mapu s magnetmi jednotlivých štátov, ktoré majú svoje presné miesto na mape, prípadne ich zoznámte s abecedou trochu inak.