Bilingválne dieťa – vynikajúca výhoda už na začiatku života

Určite máte aj vy vo svojom okolí rodinu, v ktorej z nejakého dôvodu vychovávajú dieťa bilingválne. Niekedy pochádza jeden z rodičov (alebo dokonca obaja z nich) z inej krajiny ako zo Slovenska, v iných prípadoch zase rodina pracovne čast cestuje do zahraničia a dieťa tak navštevuje školy na Slovensku aj v inej krajine. Čo všetko by ste mali vedieť o bilingválnych deťoch? Je možné vychovať bilingválne dieťa aj v prípade, že ani jeden z rodičov nie je cudzinec a do cudziny moc nechodíte?

Bilingválne dieťa

Deti označujeme ako bilingválne vtedy, keď od veľmi útleho veku používajú aktívne 2 jazyky. Niekedy je dieťa nútené komunikovať dvojjazyčne už od doby, kedy začne rozprávať, inokedy je vhodené do sveta, v ktorom sa hovorí iným jazykom, aj v neskoršom veku (napríklad keď sa rodina presťahuje za spomínanou prácou.) Bilingválna výchova dáva deťom veľký náskok pred rovesníkmi a môže im uľahčiť ďalšie vzdelávanie, štúdium jazykov, ale aj kariéru v budúcnosti.

Pravidlá pre rodičov

Pri bilingválnej výchove sa mnohí odborníci zhodujú na dvoch veľmi jednoduchých pravidlách, ktoré je dobré dodržiavať. Prvé pravidlo je, že vo vetách, respektíve aj celých konverzáciách by ste nemali kombinovať slová z dvoch alebo viacerých jazykov, aby dieťa vedelo tieto jazyky vždy riadne odlíšiť. Druhým pravidlom je, že ak každý z rodičov hovorí iným jazykom, dieťa by to malo dodržiavať a napríklad s mamou sa baviť po anglicky a s otcom po slovensky. Na učenie jazykov sú skvelou pomôckou aj viacjazyčné detské DVD.

 

DVD Cvičíme od mala - Fíha tralala

Benefity bilingválnej výchovy

Kým niektorí ľudia sa k učeniu cudzieho jazyka dostali až v dospelosti, kedy do tejto zručnosti museli investovať množstvo času, bilingválne deti to zvládnu ľavou zadnou bez toho, aby si to vôbec uvedomovali. Každý ďalší jazyk sa budú učiť oveľa jednoduchšie, v škole budú napredovať rýchlejšie ako ich spolužiaci a už aj v mladom veku si môžu užiť čaro cestovania po svete (alebo aspoň po dvoch rozdielnych krajinách). Na Slovensku máme veľké množstvo bilingválnych detí najmä na juhu Slovenska, kde je veľké percento populácie s maďarskou národnosťou a deti sa od malička učia maďarčinu aj slovenčinu.

Kedy môže byť viac jazykov problém

Keď ich je naozaj veľa a dieťa sa v nich začne strácať tak, že mu už vôbec nedávajú zmysel. Už tri jazyky môžu byť problém, no je to ešte akási hranica, kedy to deti dokážu zvládnuť. Mimoriadne nadané deti zvládnu aj viac jazykov, ale na začiatok je najlepšie začať s dvomi jazykmi. Vo veku 6 rokov, keď má dieťa skvele zvládnuté 2 jazyky, môžete pridať aj tretí.

Pomôcky pre bilingválne vzdelávanie

Okrem spomínaných CD a DVD pre deti vám určite prídu vhod napríklad aj obrázkové knižky či umiestnenie dieťaťa do jazykovej škôlky. Pomôcky, ako sú napríklad kartičky s obrázkami a nápismi v oboch jazykoch premenia učenie na zábavu. Keď je dieťa nútené učiť sa dva jazyky súčasne, existuje oveľa väčší predpoklad, že sa naučí aj čítať a písať, aby mohlo jazyky od seba jednoduchšie odlíšiť.