Grafomotorika: Ako určiť jej úroveň u vašich detí?

V pedagogických, ale aj laických kruhoch sa čoraz viac spomína termín grafomotorika. Čo tento termín vlastne znamená, akú úroveň grafomotoriky by mali ovládať deti v jasliach, v materskej škole, ale aj na základnej škole, a aké rôzne činnosti spadajú pod termín grafomotorika? Na tieto otázky nájdete odpovede v nasledujúcom článku.

Grafomotorika – čo to vlastne je?

Termín grafomotorika si musíme rozložiť na dve slová, z ktorých sa skladá. Prvým je grafo, čo môžeme voľne preložiť ako písmeno, druhým je motorika, čo je pohyblivosť alebo hybnosť. Grafomotorika sú teda schopnosti a činnosti, ktoré súvisia s písaním a kreslením – respektíve všeobecne narábaním s písacími potrebami.

Grafomotorika vo veku do troch rokov

Ako sme písali v jednom z našich predchádzajúcich článkov o kreslení, deti sa už vo veku jedného roka pravdepodobne stretnú s magnetickou tabuľkou, ale aj farbičkami či fixami. Je už len na vás, či na ne dohliadnete a dáte im k dispozícii papier, alebo začnú trénovať bez vášho vedomia na stenách v obývačke. :-) Po dovŕšení veku troch rokov by deti mali byť schopné správne držať ceruzku či pero a viesť čiary smerom, ktorým samé chcú, aby vznikol požadovaný obrázok.

Grafomotorika v škôlkarskom veku

Deti v škôlke budú pravdepodobne kresliť každý deň a vytváraniu prvých umeleckých diel sa budú venovať aj popoludní po návrate domov. Niektoré detičky dokážu už v poslednom ročníku materskej školy napísať prvé číslice a písmená, o čom sme tiež písali v jednom z našich predchádzajúcich článkov. Grafomotorika sa dá skvele trénovať napríklad aj vyfarbovaním obrázkov v omaľovánkach, kde sa musia trafiť do obrázku a neprejsť s farbičkou za čiaru.

omaľovánka Fíha tralala

Školská dochádzka a grafomotorika

Po nástupe do prvého ročníka základnej školy sa deťom dostane do rúk šlabikár, ale aj pracovný zošit s názvom „moje prvé čiary“. Kde sa naučia kresliť, respektíve písať prvé lastovičky, vlnovky a ďalšie jednoduché tvary, ktoré budú tvoriť základ pre budúce písmenká písané takzvaným „písaným“ písmom. Úroveň grafomotoriky v tomto veku už posúdi priamo pedagogický pracovník.

Čo všetko zahŕňa grafomotorika?

Pod grafomotoriku spadajú všetky čiastkové činnosti, ktorých kombináciou vznikne schopnosť plnohodnotného kreslenia a písania. Správny úchop ceruzky (malé detičky držia farbičky celou päsťou a postupne prichádzajú na ten správny „grip“), pohyb zápästím, ale aj tlak ceruzkou na papier – toto všetko sú predpoklady pre zvyšovanie úrovne grafomotoriky.