Ako naučiť dieťa poznať čas na hodinách?

Jedným z predpokladov úspešného absolvovania školskej dochádzky na prvom stupni je poznanie času na hodinách. Deti sa hodiny dokážu naučiť už v predškolskom veku, a to aj v prípade, že nepoznajú číslice. 

Pýtate sa, ako je to možné? Ako naučiť dieťa hodiny? Pomôcť im môžete rôznymi zaujímavými a zábavnými aktivitami.

Ako naučiť dieťa hodiny

Pre deti môže byť náročné naučiť sa správne určovať čas. Dôvodom je, že to zaťažuje ich pamäť a tiež ešte nemajú vyvinutú schopnosť sústrediť sa na viac vecí súbežne. Výhodou však je ich prirodzená zvedavosť, chuť sa učiť a tiež, že dokážu vnímať čas už od útleho veku. Spája sa s intervalmi spánku, ale aj jednotlivými chodmi jedla počas dňa. Už okolo veku troch rokov sú schopné naučiť sa čas vyjadriť a vnímať aj inak, než len prostredníctvom pocitu hladu a únavy. A hoci sa dieťa nenaučí konkrétnu číslovku alebo čas, mnohí škôlkari zvládajú rozpoznať pozíciu ručičiek na hodinách. Podľa toho, kde sa ktorá ručička nachádza, sa deti vedia orientovať v čase. 

Je dieťa zrelé, aby poznalo čas?

S vývojom mozgu dieťaťa sú jeho nervové zakončenia lepšie pripravené na pochopenie abstraktnejších pojmov a vykonávanie viac aktivít naraz. V závislosti od veku je dieťa pripravené pochopiť hodiny a ukazovanie času.

  • Dieťa vo veku 5 až 6 rokov by malo byť schopné prečítať čísla na digitálnych a analógových hodinách.
  • Malý školák vo veku 6 – 7 rokov by mal poznať počet minút za hodinu a počet hodín za deň. Dieťa by malo byť schopné povedať alebo napísať čas po piatich minútach a chápať časové úseky rozdelené na štvrťhodiny.
  • Vek 7 až 8 rokov dieťa predurčuje na to, aby bolo schopné čítať analógové hodiny a vedieť rozpoznať aj rímske číslice. Taktiež by malo vedieť porovnávať čas (v hodinách, minútach aj v sekundách). Termíny vyjadrujúce časové úseky ako ráno, popoludnie či polnoc by mu už tiež nemali byť cudzie. 

Ako postupovať pri učení času

  • Prepojte jednotlivé časy s pravidelnými dennými aktivitami – spájajte čas s každodennými činnosťami dieťaťa (koniec školy, kedy má krúžok, kedy je čas večere). Požiadajte ho, aby ukázalo zodpovedajúci čas na hodinkách. Robte to opakovane pri rôznych činnostiach. 
  • Začnite s hodinami – naučte ho najprv rozpoznať, čo ukazuje hodinová ručička. Naučte dieťa, čo znamená hodinová ručička (keď ukazuje 6, znamená to, že je 6 hodín) a keď to pochopí, navrhnite mu, aby samo ukázalo čas po hodinách.
  • Nasleduje nácvik minút – tie sú pre dieťa náročnejšie na pochopenie, ale rozhodne to nevzdávajte. Vysvetlite dieťaťu, že hodina má 60 minút. Pomôckou môže byť model hodín, na ktorom sú znázornené aj minúty. Pravidelne to s dieťaťom preberajte a povzbudzujte ho. 

Učenie času na ručičkových hodinách

Na začiatok budú stačiť 3 rôzne časové údaje, ktoré by mali byť od seba vizuálne dostatočne odlišné. Prvý, najjednoduchší čas je určite 12 hodín (poludnie). Obidve ručičky ukazujú hore a tento čas si môžu deti spojiť napríklad s obedom.

Druhý vhodný čas môže byť trebárs pol druhej, kedy veľká ručička je na šestke a malá medzi 1 a 2. Tento čas si detičky môžu spojiť s poobedňajším spánkom, prípadne prechádzkou.

Tretí dobrý čas na učenie môže byť 7 hodín ráno aj večer. Počas tohto času môžu ráno vstávať, ale môže to byť aj čas večere či večernej rozprávky.

Ručičkové verzus digitálne hodiny

Zo začiatku deti nepochopia súvislosti toho, ako ručičky hodín medzi sebou súvisia a pracujú a budú čakať len na to, kedy sa obe dostanú na to konkrétne miesto. Čoskoro si však začnú všímať, o koľko sa posunie ktorá ručička v závislosti od tej druhej, a práve to je prvý krok ku komplexnejšej znalosti času. Pomôcť s učením im môže napríklad aj plyšový Budík z ich obľúbeného detského DVD Bumbarasa.

Pre mnohých rodičov jednoduchšou alternatívou, ako naučiť deti určovať čas na hodinách sú digitálne hodiny. Tie sú vhodné skôr pre deti, ktoré ovládajú aspoň základné číslovky. Opäť však môžete pristúpiť skôr k vizuálnej výuke, a to tak, že si vytlačíte obrázky časov digitálnych hodín a dáte si ich napríklad na chladničku. Ak bude na jednom papieri 12:30, čo je čas obeda, dieťa sa pozrie na hodiny vedľa na rúre, a ak sa všetky čísla zhodujú, vie, aký je práve čas.

Aktivity na hravé poznávanie času

Vyrobte si spolu hodiny. Pri vyrábaní hodín postačí okrúhly papierový tanier, ktorý si spoločne ozdobíte podľa vlastnej fantázie. Alebo si môžete hodiny vytlačiť, na internete je dostupné množstvo šablón, aj s minútovým ciferníkom. 

Predpoklady na učenie hodín u detí

Aby sa vaše deti mohli naučiť hodiny naozaj dokonale, musia ovládať číslovky. Veľké množstvo detí to dokáže už v predškolskom veku pred nástupom do prvého ročníka základnej školy. Pomáha precvičovanie počítania do 5, neskôr aj do 60. Pri písaní každej číslice ho nechajte nahlas číslo prečítať a pomáha, ak si ho aj napíše. Pripnite kúsok papiera s číslami na chladničku alebo do detskej izby na nástenku, nech si ich dieťa pri každej príležitosti nahlas číta. Skvelou pomôckou, ako dieťa naučiť hodiny, sú aj pesničky a básničky o číslach

Nemusíte sa však báť, ak to deti ešte nevedia. Prváčikovia na základnej škole majú v osnovách všetky základné číslovky, ale aj ich použitie napríklad pri určovaní času, takže rozhodne sa všetko dôležité včas naučia.