Hravú prípravu na školu zvládnete aj doma

Pred nástupom do prvého ročníka základnej školy musí dieťa splniť stanovené minimálne požiadavky, bez ktorých nie je možné začať serióznu výučbu. Ide o sériu elementárnych zručností a vedomostí, ktoré sú nevyhnutné pre bezproblémové nadviazanie so zložitejšou vyučovacou látkou. Čo všetko by mali deti ovládať pred nástupom do školy a ako im hravou formou pomôcť s touto prípravou?

Hravá príprava na školu

Hravá príprava je v posledných rokoch založená na rôznych Montessori pomôckach a hračkách. Celý tento prístup stavia na hravej forme učenia s pozitívnou motiváciou, vďaka čomu sa pri rozvíjaní akejkoľvek zručnosti alebo naberaní nových vedomostí dá na rozdiel od klasického systému výučby postupovať efektívnejšie a s minimálnou dávkou stresu.

Všetky veci, ktoré sú pre nás samozrejmosťou

Pred nástupom do školy potrebujú mať deti zvládnuté konkrétne činnosti a očakáva sa od nich aj rozsah určitých vedomostí. Nemusíte sa báť, nie je to žiadna raketová veda a ak by aj náhodou dieťa ešte nebolo na školu pripravené, dá sa to vyriešiť odkladom, ktorý je v mnohých prípadoch naozaj skvelý a poskytne dieťaťu dostatok času na bezproblémové zvládnutie školskej dochádzky. 

Deti musia ovládať veci, ako napríklad určovanie času, základnú orientáciu v okolí svojho bydliska, poznať svoje meno, adresu alebo dátum narodenia a vedieť napočítať aspoň do 5. Reč by mala byť zrozumiteľná a musí rozumieť aj jednoduchým úlohám, ktoré treba vypracovať v správnom poradí. Dôležité sú aj základy jemnej motoriky (vedieť pracovať s písacími potrebami), ale aj emočná a fyzická vyspelosť – dieťa sa musí vedieť samostatne obliecť či vybaviť si všetko potrebné na WC.

Didaktické hračky pre predškolákov

Ako sme spomenuli vyššie, s hravou formou prípravy vám môžu pomôcť rôzne interaktívne hračky a hry, pri ktorých dieťa ani netuší, že sa vlastne niečo učí. Medzi tie najjednoduchšie patrí napríklad pexeso, z ktorého sa dokáže dieťa naučiť všetko od farieb cez čísla až po zvieratká či dopravné značky. V súčasnosti nájdete na trhu (a teda v každom hračkárstve) množstvo iných, oveľa prepracovanejších pomôcok. Staviť však môžete aj na klasiku, ako sú rôzne pracovné zošity či knižky, kde majú deti za úlohu identifikovať alebo vyfarbovať rôzne predmety a získavať tak skúsenosti.

Aby sa z hry nestalo nudné učenie

Deti milujú spoznávať okolitý svet napríklad pomocou detských DVD. Detský mozog je ako špongia – dokáže toho strašne veľa nasať. Deti sa mimoriadne efektívne učia najmä sledovaním a napodobňovaním – od rodičov preberajú napríklad vzorce chovania. Veľa sa však dozvedia aj z náučných programov a relácií či detských pesničiek.

DVD Farebný svet od Fíha tralala

Inšpirujte sa v škôlke

Ak vás nenapadá žiadny ďalší originálny spôsob hravej prípravy, pokojne sa inšpirujte osnovami, ktorými sa riadia pani učiteľky v škôlke. Materské školy a postupy v nich sa neustále modernizujú. Nezabudnite však na najdôležitejšiu vec. Žiadna didaktická hračka alebo skvelý učebný plán nenahradíte dieťaťu vašu pozornosť. Medzi najšikovnejšie detičky patria tie, ktorým rodičia venujú dostatok času a trpezlivosti a pomáhajú im objavovať svet okolo seba.