Záchvaty hnevu u detí: Ako prežiť obdobie prvého vzdoru?

Záchvaty vzdoru u detí sa po prvýkrát objavujú okolo roka a pol, pričom po treťom roku zvyknú pomaly ustupovať. Pred nástupom do školy by sa už deti nemali „bezdôvodne“ hnevať – len veľmi málo detí má záchvaty vzdoru ešte v prvej triede. 

Prečo deti trápia záchvaty vzdoru a ako s nimi efektívne bojovať?

Vzdor je spôsob, ako bojovať o moc 

Väčšinou príde záchvat vzdoru v okamihu, keď dieťaťu nesplníte to, čo chce. Prípadne v momentoch, kedy od neho niečo žiadate, ale ono s tým nesúhlasí. Dieťa sa „zablokuje“ a tým vlastne s vami bojuje o moc. Nesúhlasí s hranicami, ktoré ste mu vymedzili, takže sa začne správať spôsobom, ktorý je preňho najjednoduchší – začne vzdorovať. Medzi 1,5 a 3 rokmi je to u detí celkom prirodzené správanie, známe ako obdobie prvého detského vzdoru.

Ako sa vysporiadať s detským vzdorom? 

Stanovte jasné pravidlá. Jednoducho keď poviete „áno“, je to nemenné. Dieťa prirodzene skúša a snaží sa posúvať mantinely a je na rodičovi, aby presne nastavil, kam už dieťa nemôže zájsť.

To, ako sa bude jeho vzdorovité obdobie vyvíjať, však do veľkej miery záleží aj na tom, aký má dieťa temperament, osobnosť a aký prístup k nemu zvolíte vy.  Áno, musíte mu ukázať hranice, ale s ohromnou dávkou lásky.

Bojujte so vzdorom dieťaťa spoločne 

Niekedy je nutné vzdorujúcemu dieťaťu jasne ukázať, že nechcete, aby určitú vec robilo. Ale tiež mu musíte vysvetliť, prečo to nesmie. Dieťa by malo zrozumiteľne vedieť, počuť a vnímať, že požiadavky rodičov sú nemenné a že si za nimi stoja spoločne. Pre budovanie rešpektu a pochopenia je dôležité, aby obaja rodičia postupovali jednotne – skutočne len ťažko zabránite vzdoru dieťaťa, ak mama bude hovoriť niečo iné, než presadzuje otec. 

Dá sa záchvatom zlosti predchádzať?

Pokúste sa konfliktom a zrážkam s vašou rodičovskou autoritou predchádzať. Niekedy postačí menej prísnosti a zaťatosti, a to na oboch stranách. Netrvajte za každú cenu na tom, aby sa dieťa okamžite prestalo hrať, ale mu dovoľte sa ešte pár minút dohrať a ukončiť hru jeho vlastným tempom. Trvajte na tom, aby po sebe hračky upratalo, ale pri upratovaní mu ponúknite pomoc. Ranné scény pred odchodom do škôlky skúste zvládnuť s nadhľadom a menej prísne. Ak si chce vziať so sebou obľúbenú bábiku, dovoľte mu to, avšak s upozornením, že ak hračku stratí, inú mu nekúpite.

Praktické tipy, ako potlačiť vzdor u detí 

  • Dieťa za vzdorovité správanie netrestajte, nepomôže to. Pokiaľ sa začne v nákupnom centre hádzať na zem a robiť scény, za čo mu dáte po zadku, začne kričať ešte viac. Vhodnejšou reakciou v takejto situácii je ignorovať ho a trochu od neho odísť. Prípadne môžete dieťa chytiť za ruku a bez slova ho postaviť niekam, kde je ticho a môže sa tam bez divákov „upokojiť“.
  • Ak má dieťa záchvat vzdoru doma, najlepšie je odísť z miestnosti a zavrieť dvere. Pamätajte si, že dieťa sa bez pozornosti prestane hnevať omnoho rýchlejšie.
  • Keď záchvat pominie, uistite dieťa, že ho máte stále radi, ale tiež mu vysvetlite, prečo ste museli reagovať tak, ako ste reagovali (prečo ste odišli z miestnosti). Dieťa by malo cítiť, že to, čo urobilo, nie je zlé, ale že je to zbytočné, nedôstojné a nabudúce by sa mohlo pokúsiť zvládnuť podobnú situáciu inak.