Vyskúšajte tieto didaktické hry pre deti

Didaktické hry sú skvelým spôsobom, ako vštepiť deťom do hlavy množstvo vedomostí, ktoré im z nejakého dôvodu nelezú do hlavy. Ide o spojenie klasického a často nudného či nezaujímavého vyučovania s obľúbenými detskými hrami. Jednoducho povedané, ide o akúsi formu manipulácie, pri ktorej sa deti dokonale zabavia a ani poriadne nevedia, že sa niečo aj naučili. Aké didaktické hry sú najlepšie?  

Didaktické hry

Didaktickým hrám a hračkám sme sa už na našom blogu venovali. V dnešnom článku sa však povenujeme už konkrétnym hrám pre školákov a pozrieme sa aj na didaktické hry pre niektoré základné školské predmety. Pri didaktických hrách často nejde len o myslenie (učenie) a samotné hranie sa, ale aj o nejakú konkrétnu činnosť či aktivitu. Väčšina kvalitných didaktických hier teda nie je spojená so sedením v lavici s perom v ruke nad nejakým zošitom (aj keď existujú aj také). Didaktické hry si dokáže šikovný rodič vymyslieť aj sám – takmer z akejkoľvek činnosti sa dá vytvoriť aj didaktická hra pre deti. 

Didaktické hry pre prvákov

Didaktické hry si množstvo ľudí spája najmä s integrovanými žiakmi vyžadujúcimi odbornú asistenciu pri vyučovaní. To však ani zďaleka nie je pravda, rovnaký prínos majú pre všetkých žiakov a najčastejšie sa s nimi stretneme na prvom stupni, respektíve v prvom ročníku základnej školy. Didaktické hry a hračky by sme oveľa ťažšie hľadali napríklad na strednej škole, ale neznamená to, že by sa aj tam občas nepoužívali. 

Didaktické hry pre slovenský jazyk

Pri vyučovaní slovenského jazyka prevládajú didaktické hry, pri ktorých sa deti hrajú s hláskami, slovami, ale aj celými vetami. Medzi najlepšie didaktické hry patrí napríklad taká, pri ktorej žiaci dostanú kartičky s hláskami a rozdelia sa do skupín. V každej skupine je napríklad 5 žiakov (a každý má jednu hlásku). Ich úlohou je vytvoriť čo najviac slov počas nejakého časového limitu práve z týchto hlások. 

Didaktické hry a dopravná výchova

Pri dopravnej výchove niet lepšej didaktickej aktivity, ako je hra na dopravné prostriedky. Z farebného papiera a lepiacej pásky môžete na voľnej ploche vytvoriť vozovku (čiary, priechody pre chodcov, dopravné značky a podobne). Následne každému dieťaťu priradíte nejakú úlohu (chodec, cyklista, šofér) a každý sa musí po hracej ploche pohybovať bezpečne a v súlade s dopravnými predpismi.

Didaktické hry a matematika

Pri matematických didaktických hrách je dôležité určiť si, akú problematiku si majú deti precvičovať. Univerzálnou hrou je takzvaná matematická štafeta. Deti sa postavia do dvoch radov (dvoch tímov). Na tabuli je v dvoch stĺpcoch napísaných napríklad 20 a 20 príkladov (pre každú skupinu žiakov). Učiteľ hru odštartuje a vždy prvý žiak z radu musí dobehnúť k tabuli a správne vypočítať jeden príklad, následne utekať naspäť na koniec svojho radu, pričom z neho vybieha v poradí druhý žiak a tak ďalej. Skupina, ktorá ako prvá vypočíta správne všetky svoje príklady, vyhráva.