Ako pochváliť deti: Kedy je pochvala motiváciou?

Chválenie detí v každom veku je nevyhnutnosťou, avšak robme to s mierou. Inak hrozí, že aj dobre mienená pochvala narobí viac škody ako osohu. Najdôležitejšie je zvoliť vhodnú formu a spôsob pochválenia.

Ako chváliť dieťa, aby to malo správny efekt a ako sa vystríhať prehnaného chválenia detí? 

Primeraná pochvala dieťaťa

Odborníci odporúčajú chváliť dieťa pomerne často, ale cielene. Je dôležité vždy povedať, za čo ho chválime. To si vyžaduje venovať deťom dostatočnú pozornosť, aby sme vedeli posúdiť, či a aké správanie je hodné pochvaly. Rozhodne nechválime dieťa za veci, za ktoré bolo v minulosti vyhrešené či potrestané.

Dva druhy pochvaly

  • Pochvala dieťaťa za dobrú vlastnosť („Ty si šikovný chlapec.“ alebo „Poslušné dievčatko.“).
  • Pochvala za snahu alebo vhodné správanie („Oceňujem, že si sa snažila.“ alebo „Je milé, že si mi pomohol.“).

Štúdie ukazujú, že kým pochvala za vlastnosti môže niekedy pôsobiť aj demotivujúco (dieťa môže mať na základe toho, že mu všetci hovoria, aké je múdre, stres a bojí sa zlyhania), chválenie za snahu pôsobí veľmi povzbudzujúco a motivujúco.

Vplyv pochvaly na deti

Dlhodobý výskum chválenia detí ukázal, že pochvala, respektíve pravidelné povzbudenie dieťaťa je dôležité. Najmä pochvala v ranom detstve môže výrazne prispieť k prirodzenému rastu sebadôvery dieťaťa a ovplyvňuje jeho postoj k životným, často náročným situáciám, a to aj o mnoho rokov neskôr.

Na nás rodičoch je, aby sme okrem do očí bijúcich predností dieťaťa (múdrosť, inteligencia, šikovnosť) vyzdvihovali činnosti, ktoré vedia deti ovplyvniť vlastnou aktivitou a snahou (snažia sa samostatne obliekať, robiť si domáce úlohy, pripraviť si desiatu a iné).

Ako chváliť dieťa?

Okrem vyššie spomenutých pozitívnych vrodených vlastností dieťaťa je prínosné chváliť ho aj za:

  • snahu,
  • dobré správanie,
  • schopnosť sústrediť sa,
  • kreatívne nápady,
  • prosociálne správanie – dieťa sa vie podeliť o hračky a správa sa v kolektíve nekonfliktne. 

Možno to skúsiť aj obmenou slovníka. Štandardné „chválim ťa“  skúsme zameniť za ocenenie typu: „Bolo od teba veľmi pozorné, ako si pomohol kamarátovi.“, „Je úžasné, že sa vieš podeliť s ostatnými.“ alebo „Ďakujem ti, že si sa dokázal ovládať.“.