Je možné si záznam vášho koncertu stiahnuť a prehrať?

Nič nenahradí zážitok, ktorý vaša rodina spoločne prežije na koncerte či v divadle. Záznamy z našich predstavení nájdete v našej novej aplikácii: https://bit.ly/3rmQn0c