Rozvoj osobnosti dieťaťa: Od čoho závisí?

Osobnosť človeka je pre spokojný život oveľa dôležitejšia, ako vzdelanie či majetok. Osobnosť dieťaťa sa formuje doslova od prvých dní života a vy ako rodičia ju máte pevne v rukách. Ukážeme vám, čo všetko vplýva na osobnosť dieťaťa a ako ju môžete negatívne ovplyvniť. Nie je to dokonalý návod na bezchybnú výchovu, ale naopak cenné rady, ktoré vám pomôžu nasmerovať dieťa na správnu cestu.

Rozvoj osobnosti dieťaťa a predispozície

Osobnosť a povaha je v určitom zmysle dedičná, o tom nemusíme polemizovať. Aký otec, taký syn, aká matka, taká Katka. Tak, ako sa dedí výška, farba vlasov či alergie, dedí sa aj povaha a osobnosť. Rozdiel však je, že osobnosť dokážeme ohýbať správnou či nesprávnou výchovou. Povahové črty, ktoré sú typické pre človeka, sú dané genetickou výbavou, ale aj tým, aké prežil detstvo. Niekto na prísnu výchovu reaguje tak, že ostane zakríknutý, iný prejaví svoju rebéliu ešte viac. Neexistuje univerzálny návod, ktorý by sedel na každého. Všetci sme jedineční, no prvú časť našej povahy si chtiac-nechtiac nesieme ako genetickú výbavu od našich predkov.

Výchova je jedna vec

Na jednej strane kamarátsky vzťah s rodičmi, na druhej strane sparťanská výchova. Niektorí rodičia si od detí nechajú doslova skákať po hlave, iní naopak neustále poučujú. Výchovných metód existuje množstvo a všetky sú funkčné – no pri každom dieťati funguje iný prístup. To, akú zvolíte výchovu, bude výrazne ovplyvňovať osobnosť vášho dieťaťa v budúcnosti. Jedno dieťa na voľnosť a dôveru rodičov reaguje tak, že si váži zodpovednosť, iné ich dobrotu využije a robí si čo chce. Práve tu vidíme súvis s prvým bodom.

Napodobňovanie rodičov

Deti sa učia napodobňovaním a chcú robiť všetko tak, ako ich rodičia. Nemusíme klamať sami sebe. Keď dieťa vidí rodičov fajčiť, kedy vyskúša prvú cigaretu? Keď ich počuje nadávať, kedy s tým začne tiež? Keď ocko celý detstvo kričí na mamičku, ako sa bude syn chovať k svojej manželke? Napodobňovanie sprevádza celú živočíšnu ríšu a neobišlo ani nás – ľudí. Keď sa dieťa rozhodlo klamať, pravdepodobne sa to naučilo priamo od svojich rodičov. 

Kontakt s ďalšími ľuďmi

Okrem rodičov sa stretne v živote aj s ďalšími ľuďmi, ktorí ho pozitívne či negatívne ovplyvnia. Milá babička, dedko bez záujmu o vnúča, starší chlapec v parku, ktorý všetkých šikanuje, či učiteľka v škole, ktorá má úprimný záujem o to, prečo prišlo dieťa do školy s modrinou. Osobnosť človeka sa formuje v kolektíve, čo intenzívne začína už v škôlke.

Životné situácie

Reakciami na životné situácie získa dieťa posledné kúsky svojej povahy. Čo spraví prvý raz, keď ho druhé dieťa v škôlke udrie? Keď mu vezme hračku? Rozplače sa, nažaluje, alebo ho udrie naspäť? To závisí od zdedenej povahy, ale aj od prvých sociálnych návykov z domu. Neustále vystavovanie životným situáciám však naučí dieťa reagovať a dotvorí jeho postavu do finálnej podoby, ktorú bude po zvyšok života uplatňovať v praxi pri akejkoľvek konfrontácii.