Naučte vaše deti násobilku zábavnou formou

Vedeli ste, že násobilku sa deti dokážu naučiť už v materskej škole? Na základných školách je malá násobilka (do 100) v učebných osnovách až od druhého ročníka prvého stupňa. Kedysi existoval len jeden učebný postup – musíš sa to proste nabifliť naspamäť. Dnes však vieme, že rôzne pomôcky a hravá forma výuky sú oveľa efektívnejšie, vďaka čomu násobilku zvládnu aj oveľa menšie detičky.

Ako a prečo sa naučiť násobilku?

Učenie násobilky je skvelým spôsobom pre rozvoj logického myslenia. Keď dieťa dokáže pochopiť násobenie malých čísel, mnohé ďalšie zručnosti a procesy sa mu budú zdať oveľa jednoduchšie. Pri výchove sa kladie veľký dôraz na rozvoj jemnej a hrubej motoriky, pohybových schopností, grafomotoriky a ďalších zručností, no málokto kladie dôraz aj na logiku. Deti sa zvládnu naučiť a zapamätať si oveľa viac vecí, než si myslíme.

Malá násobilka

Malá násobilka je v tomto prípade násobenie čísel od 1 do 10 do maximálnej výslednej hodnoty 100. Nemusíte od vášho dieťaťa vyžadovať, aby vedelo z hlavy vypočítať 7x8 (čo nevie ani množstvo dospelákov), no už len keď pochopí princíp jednoduchých príkladov, ako je 2x2 alebo 2x3, k vyšším cifrám sa prepracuje oveľa jednoduchšie. Samozrejmosťou je, že dieťa musí čísla najprv poznať, rovnako musí poznať ich hodnotu (nielen ako sa volajú), a musí ich vedieť sčitovať.

Veľká násobilka

Veľká násobilka je v tomto veku zvládnuteľná len pre skutočných géniov, no práve zvládnutie malej násobilky v predškolskom veku je jednou z podmienok, bez ktorej je naučenie sa veľkej násobilky v podstate nemožné. Veľká násobilka sa bežne vyučuje v treťom ročníku základnej školy, no deti, ktoré sa naučia malú násobilku, ju ľahko zvládnu aj o rok skôr.

Nádoby a predmety, ale aj vizuálne pomôcky

Poďme konečne na tipy, ktoré vám pomôžu s učením. Pri učení malej násobilky si môžete pomôcť s nádobami a predmetmi. Vyberte napríklad 3 hlboké taniere alebo misky a 6 jabĺčok. Do každej misky môžete umiestniť 2 jabĺčka. Najprv s deťmi spočítajte misky, potom spočítajte jabĺčka, a samotné násobenie im vysvetlíte ako akúsi skratku. Ak by tomu deti nerozumeli, môžete zatiaľ vyskúšať aspoň sčitovanie jabĺčok 2 + 2 + 2.

Vizuálne pomôcky v podobe rôznych animácií, prezentácií, ale aj videí nájdete na internete či na detských DVD stovky. Deti oveľa lepšie pochopia problematiku násobenia, keď im to ukáže rozprávková postavička na ich milovanej obrazovke. Tieto pomôcky môžete využiť aj v prípade, že majú problém s násobilkou v škole.

Nič nerobte nasilu

Ak to deťom nejde, nevešajte hlavu. Čas možno dozreje až vo veku 7 rokov, kedy je násobenie zaradené aj do osnov matematiky na prvom stupni základnej školy. Môžete sa k tomu však vrátiť napríklad aj po mesiaci alebo dvoch. Detský mozog sa rýchlo vyvíja. To, čomu deti včera ešte nerozumeli, dnes zvládnu ľavou zadnou. :-)